Bilge Mühendislik - Jeofizik Araştırma Hizmetileri

Bilge Mühendislik 2014 yılında kurulmuştur.

Amacımız

Firmamız sığ jeolojik, hidrojeolojik ve maden alanlarının saptanması, mühendislik yapıların kurulacağı yerlerin araştırılması ile bu yapılarda oluşan türlü sorunların incelenmesi, çevresel sorunların araştırılması, tarımsal alanlardaki toprak dağılımının fiziksel özelliklerinin saptanması ve arkeolojik alanların araştırılması gibi birçok yerbilimsel, mühendislik ve diğer sorunların çözümüne yanıt vermek amacını taşımaktadır.

Neden Jeofizik?

Sığ ortamların toplumsal yaşamın gelişimi ve ilerlemesinde önemi yadsınamaz. Kentler, sanayi alanları, tarım alanları,yer altı suyu, sığ maden yatakları, arkeolojik yapılar, çevresel etkiler gibi birçok özellik böylesi bir ortamda bulunmaktadır. Böylece bu tür ortamların araştırılması da toplumsal gelişimde büyük önem taşımaktadır. Günümüzde dünyada jeofizik araştırma potansiyelinin hızla sığ jeofizik araştırmalara doğru yönlendiği gözlenmektedir.Tasarım Coşkun Ertuğrul