Jeofizik Metotlarla Doğal Kaynak Suyu Araştırmaları

Hidrojeofizik Araştırma

Doğal yer altı kaynak sularının bulunması için hidrojeolojik ve hidrojeofizik araştırmalar gerekmektedir: kaynakların mevcudiyeti, miktarı, derinliği ve yerleri. Kesin ve güvenilir veriler olmadan miktar, kalite ve yeraltı suyu derinliğinin değerlendirilmesi su kaynağı yönetimi tekniklerinin uygulanmasını imkansız kılmaktadır.

Bu sebepten, firmamız hidrojeolojik ve hidrojeofizik araştırmaların önemini vurgular.

Jeofizik Araştırma, Yeraltı suyu aranan bölgede çeşitli jeofizik yöntemleri kullanarak akifer yerleri, kalınlık ve derinlikleri, akiferi oluşturan birimleri, kayaçların permeabilitesi ve su tutma durumları, yeraltı suyunun akım doğrultusu, kıyı akiferlerde tatlı su-tuzlu su girişimleri yüzeyleri saptanabilmektedir. Böylelikle jeofizik araştırmalar, jeolojik yapıların ortaya çıkarılmasında, isabetli işletme kuyusu yerlerinin seçilmesinde yararlı olurlar.

Yeni doğal yeraltı kaynak sularının bulunması konusunda firmamızla iletişime geçebilirsiniz.