Araştıma Çukuru Çalışması

Genellikle hidrolik kepçe ile 3,5-5.0m derinliklere kadar açılan çukurlar yardımıyla, geçici olarak desteksiz durumda durabilen zeminlerde hızlı bir araştırma yapılabilir. Araştırma çukurları, zeminin yatay ve düşeydeki durumunun incelenmesine, zemin örneği alınmasına, yerinde deney yapılmasına ve zeminde mevcut süreksizliklerin doğrultusunun saptanmasına olanak verir. Araştırma sonunda çukurlar geri doldurulmalı veya etrafı çevrilerek olası tehlikelere karşı tedbirler alınmalıdır.