Firmamız sığ jeolojik, hidrojeolojik ve maden alanlarının saptanması, jeotermal(sıcak su) kaynak araştırmaları, mühendislik yapıların kurulacağı yerlerin araştırılması ile bu yapılarda oluşan türlü sorunların incelenmesi, çevresel sorunların araştırılması, tarımsal alanlardaki toprak dağılımının fiziksel özelliklerinin saptanması ve arkeolojik alanların araştırılması gibi birçok yerbilimsel, mühendislik ve diğer sorunlara jeofizik yöntemini kullanarak uluslararası standartlarda çözüm üretmektedir.


Firmanızın yapımını üstlendiği projelerde jeoteknik işler doğrultusunda, teknik bilgi ve donanımımızla, çevre ve güvenlik şartlarına uygun, kaliteden ödün vermeden, en ekonomik ve en iyi zamanlama çerçevesinde sunduğumuz hizmet koşullarında jeolojik, jeofizik etütleri ve rapor hazırlanması konularında faaliyet göstermektedir.


Jeofizik Çalışmalar ve Jeolojik Çalışmalar